WinDUO Podvojné účtovníctvo a sklady

Vyberte si z našej ponuky produktov

WinDUO Grátis

verzia účtovníctva do 1500 dokladov v úč. denníku + 300 pohľadávok + 150 položiek v sklade

Cena:

WinDUO mini

denník, závierky, DPH, pohľadávky vr. tlače faktúr, záväzky, pokladňa a banka, majetky (daňové a účtovné odpisy), adresár obch. partnerov, Súvahy a Výkazy ziskov a strát, homebanking, export dát do DBF...

Cena:

WinDUO štandard

WinDUO mini + sklady

Cena:

WinDUO plus

WinDUO štandard + tlače zostáv za strediská a zákazky, sklad vr. výrobkov a evidencie výrob. čísel

Cena:

WinDUO multiobmedzené

účtovanie v rozsahu WinDUO štandard obmedzené do 5 firiem

Cena:

WinDUO multi neobmedzené

účtovanie v rozsahu WinDUO štandard neobmedzené

Cena:

WinDUO S multiobmedzené

účtovanie v rozsahu WinDUO plus obmedzené do 5 firiem

Cena:

WinDUO S multi neobmedzené

účtovanie v rozsahu WinDUO plus neobmedzené

Cena:

Podrobná špecifikácia produktu

Sieťová verzia

Cena:

Typ licencie

Zľava:

Uvedená cena neplatí pri upgrade a súčasnej zmene počtu inštalácií alebo zmene doterajšej licencie. Kalkulácia upgrade v tomto prípade Vám bude zaslaná obratom.

Dodacie a platobné podmienky

Licenčný kód k objednaným produktom štandardne zasielame e-mailom na základe uhradenia e-mailom zaslanej zálohovej faktúry resp. po úhrade platobnou kartou.

Ak si želáte zaslať licenčný kód poštou (na dobierku), zaškrtnite toto políčko.

Cena:

Inštalačné súbory a užívateľskú príručku objednaných produktov si môžete sami stiahnuť z našich internetových stránok.

Ak si želáte tieto zaslať poštou na CD spolu s návodom na inštaláciu, zaškrtnite toto políčko.

Cena:

Celková cena

Celková cena objednávky bez DPH:
s DPH:
 

Ďalší krok - objednávka

Sumár objednávky

Údaje objednávajúceho

Zoznámil(a) som sa s obchodnými podmienkami.

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!