WinDUO podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo

len pre 32 bitové operačné systémy (Windows 3.1x, 9x až XP, NT, Vista, 7)

Stiahnutie inštalačných súborov.

Výkonný software pre vedenie podvojného účtovníctva a skladového hospodárstva:

 • účtovný denník, pohľadávky, záväzky, pokladňa, banka, ostatné udalosti
 • účtovanie v úrovni syntetický účet, 3-miestny analytický účet, hospodárske stredisko (až 5 miestne), kalkulačná jednotka (8 miestne)
 • efektívne zadávanie pomocou pripravených vzorov a opakovanie dokladov
 • účtovanie v cudzích menách
 • výpočet Súvahy a Výkazu ziskov a strát do formulárov vrátane zaokrúhlenia
 • výpočet priznania DPH vrátane tlače formulárov
 • rýchly výpočet zostatkov na účtoch na papier
 • tlač faktúr vrátane cudzojazyčných
 • podklady pre vzájomné zápočty
 • kontrolné zostavy
 • definície vlastných zostáv
 • homebanking = bezdokladový styk s bankou
 • možnosť účtovania vo viacerých rokoch, plynulé prechody medzi účtovnými rokmi
 • možnosť opravy dokladov
 • evidencia majetku vrátane odpisovania
 • sklad tovaru a výrobkov
 • účtovanie skladu spôsobom A alebo B
 • podpora on-line bulinkovou nápovedou, bohatým helpom a telefonickou poradenskou službou
 • nákupná cena tovaru metódou priemernej nákupnej ceny
 • vedenie skladu previazané s faktúrami, pokladňou, záväzkami
 • výdaj tovaru zo skladu pomocou receptu
 • evidencia služieb
 • evidencia a spracovanie objednávok
 • rezervácia tovaru
 • analýza skladu
 • ku každej firme možno priradiť viac adries
 • tlač adries na samolepky alebo obálky
 • možnosť prezerania vypočítaných zostáv bez tlače
 • tlač denníkov účtov, hlavnej knihy
 • možnosť exportu vypočítaných zostáv do textového tvaru pre ďalšie použitie
 • archivácia dát
 • možnosť obmedzenia prístupových práv, zaheslovanie
 • export dát do DBF tvaru
 • export a import dát v textovom tvare na prenos z a do WinDUO
 • nenáročné na hardware
 • veľmi rýchly systém
 • pravidelné upgrade

Teraz pre malé a začínajúce firmy je k dispozícii verzia WinDUO Grátis. Úplne zdarma do 1000 dokladov 200 pohľadávok a 100 skladových položiek. Po zaregistrovaní rozšírenie o 50%.

Registrácia programu WinDUO Grátis - klikni sem

Náhľadové obrázky

duo1 duo2 duo3 duo4 duo5 duo6 duo7 duo8

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!