Kniha jázd, cestovné príkazy

Ponúkame Vám produkt AUTOPLAN Kniha jázd, ktorý slúži na kompletné vyúčtovanie jázd firemným alebo súkromným vozidlom vrátane spotreby PHM a všetkých nákladov na prevádzku a údržbu vozidla. Zamestnanci firmy, alebo vodiči si môžu vyúčtovať cestovné náhrady, stravné a výdavky na služobnej ceste v aplikácii AUTOPLAN Cestovné príkazy. Produkty obsahujú modul AUTOPLAN Automapa, kde v mapách zistíte vzdialenosť a čas za ktorý sa dostanete do zvoleného cieľa a zvolenú trasu si uložíte do knihy jázd alebo cestovného príkazu.

Aplikácie medzi sebou spolupracujú a netreba nič zadávať dvakrát. Všetky dáta sa dajú zadávať a upravovať aj spätne. Viaceré funkcie uľahčujú a urýchľujú vytváranie daňových podkladov a umožňujú kontrolu zamestnancov pri prevádzke autoparku. Pri spojení s GPS prístrojom je vytváranie jázd plne automatické.

Časovo neobmedzená licencia - kúpená licencia Vám bude fungovať aj v nasledujúcich rokoch a bude umožňovať akékoľvek spätné zmeny do minulosti v Knihe jázd aj v Cestovných príkazoch.

Zákaznícky servis zdarma - "doživotná" podpora pre riešenie Vašich otázok a prípadných technických problémov v súvislosti s používaním aplikácie je samozrejmosťou. Nemusíte si dokupovať žiadne servisné služby.

Vysoký počet užívateľov - počet užívateľov našich produktov sa počíta na tisíce. Ich rozloženie v jednotlivých mestách Slovenskej a České republiky si môžete pozrieť tu.

Najmodernejšie technológie - vývojové prostredie Visual Studio.NET spoločnosti Microsoft. Pre uloženie dát môžete využívať jednoduchú databázu Microsoft Access alebo Microsoft SQL Server. Aplikácie sú optimalizované aj pre vzdialené pripojenie.

iStock000011432052XSmall

AUTOPLAN Kniha jázd

obsahuje množstvo funkcií, ktoré uľahčujú vytváranie podkladov pre daňový úrad. Okrem iných možností má funkciu hromadného vkladania jázd, automatického doplňovania jázd a zásobník obvyklých jázd, sleduje priemernú mesačnú spotrebu vozidiel, náklady na prevádzku a to všetko prehľadne a užívateľsky prívetivo.

Viac informácií

iStock000009571742XSmall

AUTOPLAN Cestovné príkazy

je program na účtovanie tuzemského a zahraničného stravného a ostatných výdavkov na služobných cestách. V programe je kompletná história stravného za minulé roky a je možné vytvárať cestovné príkazy aj spätne. V prípade spolupráce s knihou jázd sa príkazy vystavujú automaticky na základe jázd vozidla.

Viac informácií

iStock000017478546XSmall

AUTOPLAN Automapa

obsahuje podrobné mapy SR-plus, Česká republika, Európa. Vyhľadá optimálnu trasu s dĺžkou a dobou jazdy a trasu zapíše do knihy jázd alebo cestovného príkazu. Tiež vie navrhnúť trasu rozvozu a vytlačiť podrobný itinerár jazdy k cieľu cesty.

Viac informácií

iStock000017463125XSmall2

GPS Recorder

riešenie používajúce sa na monitorovanie a lokalizáciu vozidiel, osôb, jednoducho všetkých objektov pomocou satelitného systému GPS. Všetky jazdy vozidiel prenesie do AUTOPLANu, kde s nimi ďalej môžete pracovať, pridávať tankovanie atď...

Viac informácií

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!