Novinky

Prehľad zmiem v jednotlivých verziách AUTOPLANu

Zmeny v AUTOPLAN Kniha jázd

AUTOPLAN Kniha jázd verzia 2020 RE1 *Rozšírenie údajov vozidiel a zamestnancov* - do okna s vlastnosťami vozidla pribudli záložky* Evidenčné údaje*, *STK*, *Technické údaje* a *Poistenie*. Okno s údajmi zamestnanca bolo rozšírené o záložky *Bankový účet*, *Vodičský preukaz*, *Školenie*, *Zdravotné prehliadky* a* Cestovný...

Viac informácií

Zmeny v AUTOPLAN Cestovné príkazy

AUTOPLAN Cestovné príkazy verzia 2020 RE1 *Rozšírenie údajov zamestnancov a vozidiel* - do okna s vlastnosťami zamestnancov pribudli záložky *Bankový účet*, *Vodičský preukaz*, *Školenie*, *Zdravotné prehliadky* a *Cestovný pas*. Okno s údajmi vozidla bolo rozšírené o záložky *Evidenčné údaje*, *STK*, *Technické...

Viac informácií

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!