Linky, informácie, zákony

AUTOPLAN:

kontakt na autorov a distribútorov programu AUTOPLAN v ČR

Linky na sadzby a zákony k problematike cestovných náhrad:

Kurzové lístky:

Informácia ako má postupovať daňovník, platiteľ DPH, pri odpočte DPH podľa novelizovaného znenia zákona o DPH, keď si uplatňuje výdavky na spotrebované PHL paušálne do výšky 80 %

Podľa § 49 ods.5 novelizovaného znenia zákona o DPH platného od 1.1.2010, ak platiteľ dane uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmov ) a nemôže preukázať rozsah použitia PHL na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy PHL do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitných predpisov.
To znamená, ak platiteľ dane nevie preukázať rozsah použitia pohonných hmôt na účely svojho podnikania a na iný účel, môže odpočítať daň z kúpy PHL len do výšky paušálnych výdavkov, ktoré si uplatňuje podľa zákona o dani z príjmov.
Ak však platiteľ dane vie preukázať rozsah použitia pohonných hmôt na účely podnikania napr. knihou jázd alebo inou evidenciou o vykonaných cestách, môže si uplatniť odpočítanie dane v plnom rozsahu pri splnení ďalších podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH, pričom jednou z podmienok je, že platiteľ musí mať doklad o nákupe PHL a to v obidvoch prípadoch.

Pokrytie SR a ČR užívateľmi používajúcimi aplikáciu AUTOPLAN:

Partnerské odkazy:

Poradenstvo v oblasti environmentalistiky a životného prostredia zabezpečuje firma Engom s.r.o.

Povinné zmluvné poistenie auta

 

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!