Užitočné informácie

Tu nájdete odkazy na aktuálne zákony, aktuálne sadzby stravného v zahraničí a tuzemsku, sadzby základnej náhrady pre motocykle a automobily i priemerné ceny pohonných hmôt.

Tiež si tu môžete prečítať platné všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a licenčnú zmluvu.

Aktuálne sadzby stravného

V tuzemsku platné od 1.10.2023 5 - 12 hodín 7,80 EUR 12 - 18 hodín ...

Viac informácií

Sadzby základnej náhrady a priemerné ceny PHM

Sadzby základnej náhrady za používanie súkromných vozidiel platné od 1.7.2023 Motocykle 0,071 EUR Osobné autá ...

Viac informácií

Linky, informácie, zákony

AUTOPLAN: kontakt na autorov a distribútorov programu AUTOPLAN v ČR[http://www.autoplan.cz] Linky na sadzby a zákony k problematike cestovných náhrad: Priemerné ceny pohonných látok zo štatistického úradu[http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5645] Zákon o cestovných náhradách -...

Viac informácií

Obchodné informácie

Všeobecné obchodné podmienky   I. Úvodné ustanovenia *1.1 Definície:* *Predávajúci:* A-CORY, s.r.o., 023 51 Raková 1596, Slovenská Republika , IČO: 36382451, DIČ: 2020134699, IČ DPH: SK2020134699, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu...

Viac informácií

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!