Cenník služieb

Všetky úkony s našimi aplikáciami zvládne priemerný užívateľ Windows urobiť sám alebo s pomocou užívateľskej príručky. Pokiaľ si užívateľ praje, môže urobiť inštaláciu aplikácie a zaškolenie  náš technik priamo u užívateľa na jeho PC.

Inštalačné CD a tlačený stručný návod s poštovným a balným 5,00 EUR
Cena za servis, inštaláciu, školenie... 40 EUR/hod.
Cena za dopravu 0,48 EUR/km
   
Externé spracovanie Knihy jázd a Cestovných príkazov.
Tieto ceny sú orientačné a závisia od zložitosti prác a stanovia sa dohodou.

Vytvorenie knihy jázd - jedno auto, jeden mesiac 15,00 EUR
Vytvorenie cest.príkazov - jeden zamestnanec, jeden mesiac 15,00 EUR

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!