AUTOPLAN Automapa

AUTOPLAN Automapa je aplikácia ku programom AUTOPLAN Kniha jázd a AUTOPLAN Cestovné príkazy. Slúži k vyhľadaniu optimálneho cestného spojenia medzi dvoma alebo viacerými bodmi v automape. Vyhľadaná trasa sa spolu s dĺžkou a odhadom doby jazdy automaticky prenesie do zapisovanej knihy jázd alebo do účtovaného cestovného príkazu. Počítačový autoatlas môžete tiež spustiť samostatne a vytlačiť si podrobný itinerár optimálnej trasy k cieľu cesty.

DEMOverzia - STIAHNUTIE CENNÍK A OBJEDNÁVKA

Ponúkame tieto mapové podklady

pa03 pa08

Slovenská republika plus - mapa SR s podrobnosťou autoatlasu 1:200000, obsahuje viac ako 8000 obcí, križovatiek. Európa - s podrobnosťou viac ako 3000 miest a križovatiek, obsahuje sieť diaľníc a medzinárodných ciest 1. triedy. Česká republika - mapa ČR s podrobnosťou autoatlasu 1:200000, obsahuje viac ako 14000 obcí a križovatiek.

Vyhľadanie optimálnej trasy

mapacelk pa09

Trasu v automape vytvárate postupným klikaním na jednotlivé prejazdné miesta. Najskôr vyhľadajte v mape štartovací bod a kliknite na neho. Miesto sa označí modrou vlajočkou. Rovnakým spôsobom kliknite na ďalší bod. Podľa nastavenia programu sa určí najrýchlejšia alebo najkratšia trasa medzi týmito dvoma bodmi. Je možné zadať, aby sa súčasne našlo viac variant od najrýchlejšej po najkratšiu a potom si sami určíte, ktorá z týchto trás Vám najviac vyhovuje. V prípade viac prejazdných bodov môžete pokračovať zadaním ďalšieho bodu. Program neustále prepočítava vzdialenosť a odhad doby jazdy podľa nastavenia ako rýchlo jazdíte na jednotlivých cestách.

Vyhľadanie miesta

pa01

Pomocou lupy si môžete zväčšiť a zobraziť ľubovoľný výrez z automapy. Funkcia Náhľad ukáže miniatúru celej mapy pre uľahčenie orientácie vo vybranej oblasti. Pokiaľ neviete, kde sa v automape hľadané miesto nachádza, môžete si ho nechať vyhľadať podľa jeho názvu. Program ponúkne všetky miesta, ulice, námestia, cesty s týmto názvom spolu so zobrazením na prehľadovej mapke a Vy si z nich vyberiete to správne miesto.

Popis trasy

pa04

Podrobný popis vyhľadanej trasy si môžete prezrieť na obrazovke v okne "Popis trasy" kde nájdete jej vzdialenosť, vzdialenosť od križovatky ku križovatke, dobu trvania jazdy, prípadne si môžete určiť úsek a nechať vypísať informácie o ňom. Popis trasy si môžete vytlačiť a použiť ho vo vozidle k navigácii. Rovnakým spôsobom si môžete vytlačiť ľubovoľný výrez z automapy.

Záložky

pa06

Pre rýchlejšiu prácu s často sa opakujúcimi bodmi si môžete v automapách vytvoriť záložky. Záložkou sa myslí určitý výrez mapy s označeným štartovacím bodom alebo aj časťou trasy. Potom nemusíte tieto miesta stále znovu vyhľadávať na mape, stačí použiť skôr vytvorenú záložku. Ku každej záložke môžete priradiť horúcu klávesu pre jej ešte rýchlejšie vyvolanie.

Rozvozy

pa07

Pokiaľ hľadaná trasa obsahuje viac prejazdných bodov, je možné dokonca optimalizovať poradie prejazdu jednotlivých miest tak, aby celková dĺžka trasy bola čo najkratšia. V prípade rozvozu tovaru môžete tiež určiť, aké množstvo sa má v danom bode naložiť či vyložiť. Podľa zadanej kapacity vozidla sa potom vyberie len taká trasa, behom ktorej nemôže dôjsť k preťaženiu vozidla. Definíciu rozvozu môžete uložiť do súboru a kedykoľvek znova použiť.

Viac trás

pa02

Pokiaľ existuje viac variant optimálnej trasy, môžete si ich všetky zobraziť súčasne s rôznofarebným rozlíšením. Tak si ich lepšie porovnáte a vyberiete z nich tú, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Vlastné objekty v mape

pa10

Do máp si môžete zakresliť svoje vlastné objekty (sídlo firmy, sídla svojich obchodných partrnerov,...). Každému objektu určite jeho umiestnenie, názov a spôsob zobrazenia. Vyhľadanie trasy medzi vlastnými objektmi je potom rýchlejšie.

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!