GPS Recorder, Web dispečing, Fleetware

toto riešenie sa používa na monitorovanie a lokalizáciu vozidiel, osôb, jednoducho všetkých objektov pomocou satelitného systému GPS. Riešenie zahŕňa výrobky, komponenty a programové vybavenie pre systémy sledovania objektov a fleetmanagement vozidlového parku. Výhoda GPS spočíva v tom, že sa už nemusíte starať kde sa túlajú Vaše vozidlá alebo zamestnanci, jednoducho si ich odsledujete na monitore svojho PC alebo telefónu. Zistite ich polohu, rýchlosť, smer pohybu v ktoromkoľvek okamihu. Pri automobiloch môžete sledovať spotrebu PHM, úbytky a prírastky PHM v nádrži a aktiváciu rôznych zariadení na objekte. Napríklad spustená radlica na pluhu, spustené chladiace zariadenie a teplotu v boxe, klimatizácia, posypové zariadenie, počet vyklopení korby...

Dáta z jednotiek GPS sa prenášajú priamo do knihy jázd, ktrá sa tak automaticky tvorí. To všetko potom môžete spätne prezerať, analyzovať alebo tvoriť ďalšie zostavy, napr. knihu jázd a cestovné príkazy.

Môžete si nastaviť upozorňovanie na rôzne události (prekročenie max. rýchlosti, teplotu motora, teplotu v chladiarenskej nadstavbe, atď.) alebo opustenie sledovaného objektu mimo určenú lokalitu alebo mimo určené časové obdobie.

Medzi vlastnosti GPS Recordera tiež patrí:

 • záznam pohybu vozidla a jeho prevádzkových stavov pomocou satelitnej siete GPS
 • kvalitné zobrazenie na mapových podkladoch
 • monitorovanie prevádzkových stavov vozidla
 • identifikácia vodiča
 • rozlíšenie jazdy - súkromná / služobná
 • záznam neoprávnenej manipulácie
 • možnosť zväčšenej bezpečnosti pomocou SAFE BOX
 • možnosť navigácie vo vozidle
 • možnosť vystavenia knihy jázd a následne aj cestovných príkazov pre podklady do účtovníctva
 • sledovanie okamžitej skutočnej spotreby vozidla a stavu nádrže alebo spotreby za určené obdobie
 • možnosť montáže VEAPON sondy do nádrže, ktorá odhalí neopodstatnený únik paliva z nádrže a neustále meria hladinu paliva v nádrži
 • spracovanie dát zo senzorov
 • navádzanie na cieľ
 • možnosť zadať cez pripojenú klávesničku údaje o jazde prípadne poslať SMS na dispečing alebo kolegovi do auta
 • možnosť si prehrať jazdy aj spätne na mapových podkladoch 
 • prenos dát na dispečing pomocou GPRS siete zvoleného mobilného operátora
 • funkcia čiernej skrinky vo vozidle, kde sa zapisujú podrobné informácie čo sa s vozidlom dialo za posledné obdobie

O správne fungovanie systému sa stará:

 • AUTOPLAN Kniha jázd a Cestovné príkazy - zostavy pre daňový úrad, editácia jázd, tankovania PHM...
 • Web dispečing - všetky dáta, jazdy si prezeráte cez náš server pomocou web prehliadača, tak že nemusíte mať nič nainštalované vo firme, stačí Vám len internetové pripojenie a GPS jednotka vo vozidle

Vzhľadom na širokú ponuku rozširujúcich komponentov a programov a prispôsobenie systému pre konkrétnu firmu a prípad, tak pre spracovanie ponuky a ceny kontaktujte našich pracovníkov. Radi Vám vysvetlia ďalšie možnosti zariadenia, spracujú ponuku a odpovedia na Vaše otázky.

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!