Kontakt

Sídlo firmy a poštová adresa:

A-CORY, s.r.o.
023 51 Raková 1596

Telefón: +421 905 563 803
E-mail
: acory@acory.sk

IČO: 36382451
IČ DPH: SK 2020134699
Zapísané v OR OS Žilina odd. Sro vložka č. 11329/L

Bankové spojenie:
Č. ú.: 26 2250 0017/1100
TATRA BANKA Čadca
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2250 0017
BIC (SWIFT): TATR SK BX

QR kód kontaktu:

QRCODE

Niečo o nás: 

firma A-CORY, s.r.o. vznikla v októbri 1998 a začala predávať ekonomický software Knihy jázd s automapou a Cestovné príkazy tuzemské a zahraničné s automapou. Postupne sme k týmto aplikáciám pridávali podrobné mapy väčších miest a regiónov.

V roku 1999 sa k týmto produktom pridalo aj podvojné účtovníctvo a skladové hospodárstvo WinDUO.

O dva roky neskôr začíname ponúkať k aplikácii kniha jázd GPS záznamníky pre automatickú tvorbu knihy jázd a online alebo offline kontrolu vozového parku.

Od roku 2008 máme zaregistrovanú ochrannú známku AUTOPLAN® a zmenili sme obchodné názvy produktov na AUTOPLAN Kniha jázd, AUTOPLAN Cestovné príkazy a AUTOPLAN Automapa. Od verzie 2008 boli aplikácie kompletne prepracované do moderného prostredia Microsoft .NET 2.0

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!