Časté otázky

Ako zistím cenu AUTOPLANu alebo ako si produkt objednám?

Kliknite v ľavom menu na Cenník, objednávka - AUTOPLAN produkty. Pokiaľ požadujete Knihu jázd vyplňte počet áut pre ktoré bude vedená. V prípade viacerých firiem vyplňte súčet všetkých áut vo všetkých firmách.

Pokiaľ máte záujem o Cestovné príkazy, zvoľte si, či chcete tuzemské alebo tuzemské aj zahraničné. Potom vyplňte počet zamestnancov, pre ktorých budú cestovné príkazy vedené. Pri viacerých firmách zadajte súčet všetkých zamestnancov vo všetkých firmách. 

Po vyplnení týchto údajov, ihneď vidíte cenu za základnú licenciu. Ak niektorý produkt nechcete, ponechajte vyplnenú nulu.
Pri objednaní oboch aplikácií súčasne, dostanete zľavu a modul mapy ako darček. Výšku zľavy a o aké mapy ide vidíte nižšie. Na konci stránky je vždy vypočítaná celková cena bez DPH aj s DPH.

Pri požiadavke na sieťovú verziu alebo inštaláciu na viac počítačov, vyplňte počet inštalácií alebo sieťových staníc, terminálov, z ktorých bude aplikácia spúšťaná a pristupovať na databázu alebo na koľkých PC bude AUTOPLAN nainštalovaný. Pokiaľ sa na serveri program nebude spúšťať, tak sa do počtu inštalácií nepočíta.

Pri výbere typu licencie ponechajte novú licenciu, ak nemáte od nás ešte žiadnu licenciu, inak si zvoľte z akej verzie vyžadujete upgrade, pre správny výpočet ceny upgrade.

V ďalších položkách si môžete objednať rozširujúce moduly, o ktoré máte záujem (anglické jazykové rozhranie, mapy, Import z GPS...).

Určite si spôsob platby (prevodným príkazom, dobierkou, platobnou kartou) a spôsob inštalácie (stiahnutie inštalačných súborov z našich stránok alebo zaslanie CD).
Kliknutím na Vyplniť údaje objednávateľa sa dostanete k ďalšiemu kroku, kde vyplníte údaje, ktoré budú na faktúre prípadne inú dodaciu adresu. Tučným písmom označené položky sú povinné a nutné pre správne vybavenie objednávky. Nepodnikatelia namiesto IČO zadávajú rodné číslo alebo iný identifikačný údaj. V sekcii "Sumár objednávky" si môžete skontrolovať Vašu objednávku a prípadne sa vrátiť späť k výberu produktov tlačítkom "Upraviť objednávku".
Pred objednaním musíte fajkou označiť súhlas s obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov. Tiež môžete zrušením fajky požiadať o zasielanie faktúr poštou a nie elektronicky.
Tlačítkom "Objednať" sa objednávka odošle predajcovi a Vám príde na mail, ktorý ste uviedli, potvrdenie objednávky s jej výpisom. Po spracovaní objednávky Vám príde druhý mail so zálohovou faktúrou alebo informácia o odoslaní dobierky na Vašu adresu.

Ako si môžem program AUTOPLAN vyskúšať, je k dispozícii demoverzia?

Z našich stránok si môžete stiahnuť a nainštalovať ŠTART verziu našich programov. ŠTART verzia umožňuje zdarma si vyskúšať všetky funkcie programu. ŠTART verzia je oproti plnej verzii limitovaná objemom vložených dát. Pokiaľ program splní Vaše očakávanie, na základe Vašej objednávky dostanete licenčný kód, ktorý odblokuje tento limit a môžete pokračovať v práci už bez obmedzenia.

Program mi nechce zobrať licenčný kód

Overte či inštalujete rovnakú verziu programu na ktorú máte kód. Ďalej musíte správne zadať meno vlastníka licencie a sídlo firmy, tak ako to je uvedené nad licenčným kódom, ktorý nájdete na faktúre a v kontaktnom maily.

Ako prenesiem program AUTOPLAN na druhý PC aj s dátami zo starého PC?

Ak starý PC funguje, urobte si zálohu dát pomocou menu Zálohovanie databázy - Vytvorenie záložnej kópie. Ak nefunguje nájdite a preneste si databázový súbor (dáta) na nový PC. Štandardne sa jedná o súbor AutoPlan.mdb v adresári profilu práve prihláseného užívateľa. Ten istý adresár si vytvorte na novom PC a nakopírujte tam tento databázový súbor.

Potom na novom PC si znova nainštalujte program, zvoľte si "Voliteľnú inštaláciu", inštalačný súbor si stiahnite z našich stránok zo sekcie NA STIAHNUTIE.
Pri prvom spustení aplikácie sa zobrazí sprievodca pripojením k databáze. Ak máte zálohu dát zvoľte si položku Vytvoriť novú databázu obnovou dát zo zálohy. Ak máte len databázový súbor AutoPlan.mdb tak si zvoľte položku Pripojiť sa k existujúcej databáze. Ďalej sa riaďte pokynmi sprievodcu pripojením k databáze. 

Kde zadám v knihe jázd zostatok v nádrži z minulého obdobia alebo prečo mám otázniky pod tachometrom?

Záleží aké máte nastavené sledovanie stavu nádrže v Nastavenie - Vozidlá, ďalej klik na Vlastnosti vozidla záložka "Nádrž". Sú tam tri možnosti.

 1. Sledovať stav nádrže medzi jednotlivými nákupmi PHM predpokladá, že vždy tankujete do plnej nádrže a výpočet sa uskutočni až medzi dvoma nákupmi PHM. Počiatočný stav nádrže zadáte priamo v tomto nastavení do políčka "Stav nádrže na začiatku prevádzky vozidla".
 2. Sledovať priemernú spotrebu za mesiac počíta spotrebu z najazdených km a natankovaných litrov PHM. Tu zadáte zostatkové stavy nádrže v okne Stav nádrže cez menu Knihy jázd - Stav nádrže alebo CTRL - N.
 3. Sledovať stav nádrže podľa predpokladanej spotreby kde tlačítkom pridať zadáte stav nádrže k dátumu a spotrebu, podľa ktorej chcete sledovať vývoj v nádrži.

Podrobnejší popis nájdete v užívateľskej príručke.

Akým spôsobom sa počíta priemerná spotreba firemného vozidla? Ako mi vypočíta nadspotrebu alebo úsporu?

Pre každé vozidlo si môžete vybrať jeden z troch spôsobov výpočtu priemernej spotreby a stavu nádrže. Každý spôsob výpočtu je vhodný pre iný spôsob zápisu jázd. Vyberte si sami, ktorý Vám najviac vyhovuje. Spôsob výpočtu môžete kedykoľvek pre ľubovoľné vozidlo zmeniť so spätnou platnosťou. Pri všetkých spôsoboch si môžete zobraziť graf priebehu stavu nádrže s upozornením na prípady, kedy je vypočítaný stav nádrže mimo jej kapacitu.

 • Sledovanie priemernej spotreby za mesiac.
  Zadáte stav nádrže pred prvou jazdou a po poslednej jazde v mesiaci. Program na základe ubehnutých km a natankovaných litrov vypočíta presnú priemernú spotrebu v mesiaci a stavy nádrže pred a po každej jazde podľa tejto priemernej spotreby.
 • Sledovanie stavu nádrže podľa predpokladanej spotreby.
  Vhodné pre spätné vytváranie knihy jázd za dlhšie obdobie, kedy potrebujete dosiahnuť určitú priemernú spotrebu (normu) vozidla pre dané tankovania pohonných látok.
 • Sledovanie spotreby medzi jednotlivými nákupmi PHM.
  Vhodné pre presnú kontrolu spotreby pri častom tankovaní "do plnej nádrže". Program vypočíta presnú priemernú spotrebu vždy medzi dvoma nákupmi PHM bez nutnosti odhadovať stav nádrže k určitému dátumu.

Kde zadám počiatočný stav tachometra alebo prečo mi nezobrazuje stav tachometra ale otázniky?

Je potrebné zadať počiatočný stav tachometra odkedy sa má začať počítať. Ten zadáte v menu Nastavenie - Vozidlá a v pravom stĺpčeku kliknúť na "Stavy tachometra". Tu tlačítkom pridať zadajte stav tachometra k určitému dátumu a času.

Ako môžem sledovať stroj alebo vozidlo, ktoré používa motohodiny?

Pri vozidle na motohodiny je najlepšie sa prepnúť vo Vlastnostiach vozidla na karte Normy na Rozšírené normy. Tu si nadefinujte tlačítkom Pridať Prácu na motohodiny a normu spotreby. Po potvrdení sa Vám vpravo dole objaví možnosť zaškrtnúť si, aby sa tachometer zobrazoval v jednotkách motohodín.

Keď tlačím Knihu jázd, mám veľmi široké riadky, čo s tým?

To spôsobujú dve veci. Buď máte nastavené príliš veľké písmo a teda zmeňte v Prezerači tlače v nastavení písma font na menšie písmo, napr. na 8, alebo je niektorý stĺpec v knihe jázd, napr. vodič, stiahnutý na minimum. Potom sa musíte pokúsiť myškou zachytiť v hlavičke riadkov rozdelenie stĺpcov tak aby sa Vám kurzor zmenil na dve kolmé čiarky a pokúsiť sa stĺpček roztiahnuť

Prečo pri súhrnnej tlači vyúčtovaných cestovných príkazov sa program tvári ako by tam žiadne neboli?

Je to pravdepodobne preto, že nemáte cestovné príkazy vyúčtované. Dá sa to zistiť podľa farby príkazu v kalendári. Viď. užívateľská príručka. Treba otvoriť každý cestovný príkaz, prejsť na "Vyúčtovanie cesty" a stlačiť tlačítko pokračovať vo vyúčtovaní alebo dokončiť vyúčtovanie.

Do cestovných príkazov mi tlačí meno Admin a dnešný dátum, kde to odstránim?

Po zadaní tlače, zrušte v nasledujúcom okne pre nastavenie údajov fajku pri "Predvyplniť dátumy a mena osôb do miest pre podpisy".

Kurzy pri prepočte cudzej meny pri zahraničnom cestovnom príkaze.

Pokiaľ si prajete prepočítať cudziu menu na tuzemskú pri zahraničnej pracovnej ceste, musia sa použiť dva kurzy, podľa zákona o cestovných náhradách pre stravné a podľa zákona o účtovníctve pre vedľajšie výdavky. Kurzom, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, kedy pracovná cesta začala sa prepočítajú sumy stravného. Vedľajšie výdavky (nocľažné, dopravné, parkovné, atď.) sa prepočítajú v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Tento deň by ste si mali stanoviť v internej smernici. Môže to byť deň kedy bolo urobené vyúčtovanie cesty alebo deň nástupu cesty. Dôležité je potom tento deň dodržiavať vo všetkých cestovných príkazoch.
Postup pri vytváraní takéhoto cestovného príkazu:
v prvom kroku vytvárania príkazu je potrebné tlačítkom "Určiť meny", ktoré je vľavo dole, určiť ktoré cudzie meny stravného sa budú prepočítavať a na akú menu. Týmto sa prepočíta všetko stravné na učenú menu kurzom prvého dňa v mesiaci.
Potom vyplníte príkaz ako obvykle a v poslednom kroku vyúčtovanie cesty, určite na akú menu sa prepočítajú ostatné výdavky a program si vypýta kurz alebo určíte dátum kurzu, ktorý sa použije na prepočet ostatných výdavkov.

Mám vytvorený kompletný priebeh cesty v cestovnom príkaze, ale pri vyúčtovaní mi program píše, že mám popísať priebeh cesty, ale ten mám vypísaný, čo mu ešte chýba?

Dôležitý je posledný riadok priebehu cesty. Ten bol možno vytvorený ešte automaticky a potom sa pridalo miesto jednania alebo prestupu a manuálne sa doplnili riadky do prostriedku priebehu cesty. Pomoc by mala byť jednoduchá. Zmazať ten posledný riadok z priebehu cesty a vložiť ho tam znova, prakticky rovnaký, ale so zapnutým manuálnym priebehom cesty.

Nedá sa vytlačiť kniha jázd, píše chybu List index out of bounds (4)

V popise trasy máte použité zátvorky, ktoré nepárujú. To znamená, že musíte v popise trasy použiť vždy dve rovnaké zátvorky, teda začínajúcu a uzatváraciu. Napríklad (),{},[]. Vyhľadajte takéto trasy pomocou filtra a opravte popis trasy.

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!