Produkty

Ponúkame nasledovné produkty:

AUTOPLAN Kniha jázd pre ľahké a rýchle vytváranie jázd služobnými a firemnými autami.

AUTOPLAN Cestovné príkazy pre vyúčtovanie cestovných náhrad ako je stravné, cestovné, atď. pri služobných cestách.

AUTOPLAN Automapa pre vyhľadanie trasy na rôznych mapových podkladoch a vloženie trasy do aplikácie Kniha jázd alebo Cestovné príkazy.

Fleetware pre sledovanie vozidiel a objektov pomocou GPS a automatické vytváranie knihy jázd a cestovných príkazov.

Podvojné účtovníctvo WinDUO s fakturáciou, skladmi, majetkami a hospodárskymi strediskami.

iStock000011432052XSmall

AUTOPLAN Kniha jázd

obsahuje množstvo funkcií, ktoré uľahčujú vytváranie podkladov pre daňový úrad. Okrem iných možností má funkciu hromadného vkladania jázd, automatického doplňovania jázd a zásobník obvyklých jázd, sleduje priemernú mesačnú spotrebu vozidiel, náklady na prevádzku a to všetko prehľadne a užívateľsky prívetivo.

Viac informácií

iStock000009571742XSmall

AUTOPLAN Cestovné príkazy

je program na účtovanie tuzemského a zahraničného stravného a ostatných výdavkov na služobných cestách. V programe je kompletná história stravného za minulé roky a je možné vytvárať cestovné príkazy aj spätne. V prípade spolupráce s knihou jázd sa príkazy vystavujú automaticky na základe jázd vozidla.

Viac informácií

iStock000017478546XSmall

AUTOPLAN Automapa

obsahuje podrobné mapy SR-plus, Česká republika, Európa. Vyhľadá optimálnu trasu s dĺžkou a dobou jazdy a trasu zapíše do knihy jázd alebo cestovného príkazu. Tiež vie navrhnúť trasu rozvozu a vytlačiť podrobný itinerár jazdy k cieľu cesty.

Viac informácií

iStock000017463125XSmall2

GPS Recorder

riešenie používajúce sa na monitorovanie a lokalizáciu vozidiel, osôb, jednoducho všetkých objektov pomocou satelitného systému GPS. Všetky jazdy vozidiel prenesie do AUTOPLANu, kde s nimi ďalej môžete pracovať, pridávať tankovanie atď...

Viac informácií

Twitter panel
Sledujte nás na Twitteri!